Receiving in gratitude / Dankbaar ontvangen

The best gift you can receive is the feeling that others love you and are willing to take care for you. It warms you heart warmer then the sun and brings a smile brighter then any other present can bring. Can we give love and care to each other knowing and feeling that we are all one and by that receiving while we are giving?
I use the following affirmation in this time of giving and receiving:
I receive in gratitude and give with loving intention. We are One and connected in Love.
Het mooiste geschenk dat je kunt ontvangen is het gevoel dat anderen van je houden en zorg voor je willen dragen. Het warmt je hart warmer dan de zon, en brengt een glimlach stralender dan welk ander geschenk ook. Kunnen we geven en zorg dragen voor de ander wetend dat we allen Een en verbonden zijn en zo ontvangen terwijl we geven? In deze tijd van geven en ontvangen gebruik ik de volgende affirmatie:
Ik ontvang in dankbaarheid en geef met liefdevolle intentie. Wij zijn Een en verbonden in Liefde.