Cardspreads/ Kaartleggingen via e-mail of Skype

Sometimes it is easier to ask a question by mail, i offer different readings through e-mail and skype.
Soms is het makkelijker om je vraag via e-mail te stellen.
click to ask your question MH900434705klik de button om je vraag te stelllen
sita@spiritualzeme.com

Three card/Drie kaartleggingen:

What now? Wat nu?

  1. In which direction should my next step go? In welke richting zou mijn volgende stap moeten gaan?
  2. Which energy supports me most right now? Welke energie ondersteunt mij nu het meest?
  3. What should i avoid? Wat kan ik beter vermijden? 

Health/Gezondheid

  1. What will support my health?/Wat ondersteunt mijn gezondheid?
  2. How do i sabotage my health?/Hoe saboteer ik mijn gezondheid?
  3. How do i overcome this?/Hoe overwin ik dit?

Financial well being/Financieel welzijn

  1. From which direction is abundance seeking me?/Vanuit elke richting zoekt overvloed mij?
  2. On what should i focus to allow more abundance in my life?/Waar moet ik op focussen om meer toe te kunnen laten?
  3. What is my pitfall?/Wat is mijn valkuil?

Five cards/Vijf kaartleggingen

Guides and angels/Gidsen en engelen.
A cardspread with messages from your guides, angels and masters. It gives a lot of insight and encouragement.

Dit is een legging met boodschappen van je spirituele begeleiders, een legging die veel hulp en inzicht geeft.
Het is zo motiverend om te horen wat de liefdevolle boodschappen van je gidsen voor jou zijn.

Past and future/Verleden en toekomst

A spread that tells you how you can be hold into past experiences or former incarnations and how you can release yourself from them. Sometimes it is good to step a small step back to be able to go forward again.

Een legging die aangeeft welke tendensen uit je verleden of vorige incarnaties je nu nog dwars zitten en wat je daaraan kunt doen. Soms moet je even terug om weer vooruit te kunnen.

 

 

Prices/ Tarieven

 

Soul Coaching® Oraclecards are sold at Hayhouse.com or can be ordered at your local bookshop.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s